DOMHOZ

อัตราการจ่ายเงินรางวัลเกมไพ่เสือมังกร ufa147

0 minutes, 3 seconds Read

การเล่นพนันเกมไพ่เสือมังกรออนไลน์ ufa147 อัตราการจ่ายเงินรางวัลง่าย ๆ ดังนี้

TIGER (เสือ) คือ การทายว่าฝั่งเสือมีแต้มมากสุด อัตราการจ่ายเงิน 1 เท่า

DRAGON (มังกร) คือ การทายว่าฝั่งมังกรมีแต้มมากสุด อัตราการจ่ายเงิน 1 เท่า

TIE (เสมอ) คือ การทายว่าทั้งสองฝั่งมีแต้มเท่ากัน อัตราการจ่ายเงิน 8 เท่า

TEVEN (เสือคู่) คือ การทายว่าฝั่งเสือมีแต้มคู่ อัตราการจ่ายเงิน 1.05 เท่า

TODD (เสือคี่) คือ การทายว่าฝั่งเสือมีแต้มคี่ อัตราการจ่ายเงิน 0.75 เท่า

TRED (เสือแดง) คือ การทายว่าฝั่งเสือมีหน้าไพ่เป็นสีแดง อัตราการจ่ายเงิน 0.95 เท่า

TBLACK (เสือดำ) คือ การทายว่าฝั่งเสือมีหน้าไพ่เป็นสีดำ อัตราการจ่ายเงิน 0.95 เท่า

DEVEN (มังกรคู่) คือ การทายว่าฝั่งมังกรมีหน้าไพ่เป็นเลขคู่ อัตราการจ่ายเงิน 1.05 เท่า

DODD (มังกรคี่) คือ การทายว่าฝั่งมังกรมีหน้าไพ่เป็นเลขคี่ อัตราการจ่ายเงิน 0.75 เท่า

DRED (มังกรแดง) คือ การทายว่าฝั่งมังกรมีหน้าไพ่เป็นเสีแดง อัตราการจ่ายเงิน 0.90 เท่า

DBLACK (มังกรดำ) คือ การทายว่าฝั่งมังกรมีหน้าไพ่เป็นเสีดำ อัตราการจ่ายเงิน 0.90 เท่า PAIR (ไพ่คู่) คือ การทายว่าไพ่ทั้งสองฝั่งจะเหมือนกัน อัตราการจ่ายเงิน 11 เท่า

Similar Posts